Bli medlem

RFSL

Förbundet sköter hanteringen av medlemskap. För att bli medlem kan du besöka Förbundets hemsida. Du kan också bli medlem i samband med någon av våra medlemsaktiviteter.

 

Några anledningar till att bli medlem

 • Som medlem tar du ställning för hbtq-personers rättigheter
 • Du är med och gör RFSL:s arbete möjligt lokalt, nationellt och internationellt
 • Varje medlem betyder en starkare röst och muskler för RFSL att göra skillnad
 • Som medlem blir du uppdaterad om hbtq-frågor
 • RFSL möter ett starkt motstånd från homofoba, transfoba och bifoba krafter i Sverige och världen. Vi behöver fler vänner som tar ställning!
 • Som medlem får du tillgång till mötesplatser och events lokalt och nationellt
 • Du kan vara med och påverka RFSL

Som medlem möjliggör du arbetet som RFSL bedriver:

 • Skolinformationer & Utbildningsinsatser, tex Regnbågsdagen, och HIV-projekt
 • Event, tex Luleå Pride, och Boden Queer Filmfestival
 • Sammankomster – både medlemsträffar och öppna träffar, tex Newcomers
 • Stödverksamhet
 • Politiskt påverkans arbete

Vilka aktiviteter som finns lokalt kan du läsa mer om under “Verksamhet” och “Kalendarium”.

RFSL jobbar även nationellt och internationellt: