Årsmöte

Du och RFSLRFSL

Årsmötet är RFSL Luleå och norra Norrbottens läns högst beslutande organ. På årsmötet beslutar föreningens medlemmar vilka som ska sitta i styrelsen och vad styrelsen ska jobba med fram till nästa årsmöte. Nedan hittar du årsmöteshandlingarna från tidigare verksamhetsår.

Årsmöte 2024
Årsmötesprotokoll 2024 ink bilagor (pdf).
Dagordning 2024 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2023 (pdf)
Bokslut 2023 (pdf)
Revisionsberättelse 2023 (pdf)
Verksamhetplan 2024 (pdf)
Budget 2024 (pdf)
Valberedningens förlag 2024 (pdf)
Propositioner:
– ändring av stadgar

Årsmöte 2023
Årsmötesprotokoll 2023 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2022 (pdf)
Bokslut 2022 (pdf)
Revisionsberättelse 2022 (pdf)
Verksamhetsplan 2023 (pdf)
Budget 2023 (pdf)
Valberedningens förslag 2023 (pdf)
Nomineringsprocessen 2023 (pdf)

Årsmöte 2022
Årsmötesprotokoll 2022 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2021 (pdf)
Komplett bokslut – resultat, balans, förvaltning 2021 (pdf)
Revisionsberättelse 2021 (pdf)
Verksamhetsplan 2022 (pdf)
Budget 2022 (pdf)

Årsmöte 2021
Årsmötesprotokoll 2021 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2020 (pdf)
Komplett bokslut – resultat, balans, förvaltning 2020 (pdf)
Revisionsberättelse 2020 (pdf)
Verksamhetsplan 2021 (pdf)
Budget 2021 (pdf)
Valberedningens förslag 2021 (pdf)

Årsmöte 2020
Årsmötesprotokoll 2020 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2019 (pdf)
Komplett bokslut – resultat, balans, förvaltning 2019 (pdf)
Revisionsberättelse 2019 (pdf)
Verksamhetsplan 2020 (pdf)
Budget 2020 (pdf)
Valberedningens förslag 2020 (pdf)

Årsmöte 2019*
Årsmötesprotokoll 2019*
Verksamhetsberättelse 2018 (pdf)
Ekonomisk berättelse 2018*
Revisionsberättelse 2018 (pdf)
Verksamhetsplan 2019 (pdf)
Budget 2019 (pdf)
Stadgar antagna av kongressen 2018 (pdf)

Årsmöte 2018
Årsmötesprotokoll 2018 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2017 (pdf)
Komplett bokslut – resultat, balans, förvaltning 2017 (pdf)
Revisorernas berättelse 2017*
Verksamhetsplan 2018 (pdf)
Budget 2018*

Årsmöte 2017
Årsmötesprotokoll 2017 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2016 (pdf)
Komplett bokslut – resultat, balans, förvaltning 2016 (pdf)
Revisionsberättelse 2016 (pdf)
Verksamhetsplan 2017 (pdf)
Budget 2017*

Årsmöte 2016
Årsmötesprotokoll 2016* (pdf)
Verksamhetsberättelse 2015 (pdf)
Revisorernas berättelse 2015*
Proposition – Arvode ordförande
Verksamhetsplan 2016 (pdf)
Budget 2016 (pdf)
Extrainsatt årsmöte 2016* maj (pdf)
Extrainsatt årsmöte 2016* november (pdf)

Årsmöte 2015
Årsmötesprotokoll 2015 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2014 (pdf)*
Resultat- och balansräkning 2014 (pdf)
Revisionsberättelse 2014 (pdf)
Proposition – Namnbyte*
Proposition – Stödverksamhet*
Proposition – Arvode styrelsen*
Proposition – Hemsida & material*
Proposition – Alkohol Luleå Pride*
Verksamhetsplan 2015 (pdf)
Budget 2015 (pdf)
Extrainsatt årsmöte 2015 februari (pdf)
Reviderad budget 2015 (pdf)
Extrainsatt årsmöte 2015 november (pdf)
Stadgar antagna av kongressen 2014 (pdf)

Årsmöte 2014
Årsmötesprotokoll 2014* (pdf)
Verksamhetsberättelse 2013*
Ekonomisk berättelse 2013*
Revisorernas berättelse 2013*
Verksamhetsplan 2014*
Budget 2014*

Årsmöte 2013
Årsmötesprotokoll 2013* (pdf)
Verksamhetsberättelse 2012*
Ekonomisk berättelse 2012*
Revisorernas berättelse 2012*
Verksamhetsplan 2013 (pdf)
Budget 2013 (pdf)

Årsmöte 2012*
Årsmötesprotokoll 2012*
Verksamhetsberättelse 2011 (pdf)
Ekonomisk berättelse 2011**
Revisorernas berättelse 2011**
Verksamhetsplan 2012*
Budget 2012*

Årsmöte 2011
Årsmötesprotokoll 2011 (pdf)
Stadgar antagna 2011*