Årsmöte

Du och RFSLRFSL

Årsmötet är RFSL Luleå och norra Norrbottens läns högst beslutande organ. På årsmötet beslutar föreningens medlemmar vilka som ska sitta i styrelsen och vad styrelsen ska jobba med fram till nästa årsmöte. Nedan hittar du årsmöteshandlingarna från tidigare verksamhetsår.

Årsmöte 2022
Årsmötesprotokoll 2022 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2021 (pdf)
Komplett bokslut – resultat, balans, förvaltning 2021 (pdf)
Revisionsberättelse 2021 (pdf)
Verksamhetsplan 2022 (pdf)
Budget 2022 (pdf)

Årsmöte 2021
Årsmötesprotokoll 2021 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2020 (pdf)
Komplett bokslut – resultat, balans, förvaltning 2020 (pdf)
Revisionsberättelse 2020 (pdf)
Verksamhetsplan 2021 (pdf)
Budget 2021 (pdf)
Valberedningens förslag 2021 (pdf)

Årsmöte 2020
Årsmötesprotokoll 2020 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2019 (pdf)
Komplett bokslut – resultat, balans, förvaltning 2019 (pdf)
Revisionsberättelse 2019 (pdf)
Verksamhetsplan 2020 (pdf)
Budget 2020 (pdf)
Valberedningens förslag 2020 (pdf)

Årsmöte 2019*
Årsmötesprotokoll 2019*
Verksamhetsberättelse 2018 (pdf)
Ekonomisk berättelse 2018*
Revisionsberättelse 2018 (pdf)
Verksamhetsplan 2019 (pdf)
Budget 2019 (pdf)
Stadgar antagna av kongressen 2018 (pdf)

Årsmöte 2018
Årsmötesprotokoll 2018 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2017 (pdf)
Komplett bokslut – resultat, balans, förvaltning 2017 (pdf)
Revisorernas berättelse 2017*
Verksamhetsplan 2018 (pdf)
Budget 2018*

Årsmöte 2017
Årsmötesprotokoll 2017 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2016 (pdf)
Komplett bokslut – resultat, balans, förvaltning 2016 (pdf)
Revisionsberättelse 2016 (pdf)
Verksamhetsplan 2017 (pdf)
Budget 2017*

Årsmöte 2016
Årsmötesprotokoll 2016* (pdf)
Verksamhetsberättelse 2015 (pdf)
Revisorernas berättelse 2015*
Proposition – Arvode ordförande
Verksamhetsplan 2016 (pdf)
Budget 2016 (pdf)
Extrainsatt årsmöte 2016* maj (pdf)
Extrainsatt årsmöte 2016* november (pdf)

Årsmöte 2015
Årsmötesprotokoll 2015 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2014 (pdf)*
Resultat- och balansräkning 2014 (pdf)
Revisionsberättelse 2014 (pdf)
Proposition – Namnbyte*
Proposition – Stödverksamhet*
Proposition – Arvode styrelsen*
Proposition – Hemsida & material*
Proposition – Alkohol Luleå Pride*
Verksamhetsplan 2015 (pdf)
Budget 2015 (pdf)
Extrainsatt årsmöte 2015 februari (pdf)
Reviderad budget 2015 (pdf)
Extrainsatt årsmöte 2015 november (pdf)
Stadgar antagna av kongressen 2014 (pdf)

Årsmöte 2014
Årsmötesprotokoll 2014* (pdf)
Verksamhetsberättelse 2013*
Ekonomisk berättelse 2013*
Revisorernas berättelse 2013*
Verksamhetsplan 2014*
Budget 2014*

Årsmöte 2013
Årsmötesprotokoll 2013* (pdf)
Verksamhetsberättelse 2012*
Ekonomisk berättelse 2012*
Revisorernas berättelse 2012*
Verksamhetsplan 2013 (pdf)
Budget 2013 (pdf)

Årsmöte 2012*
Årsmötesprotokoll 2012*
Verksamhetsberättelse 2011 (pdf)
Ekonomisk berättelse 2011**
Revisorernas berättelse 2011**
Verksamhetsplan 2012*
Budget 2012*

Årsmöte 2011
Årsmötesprotokoll 2011 (pdf)
Stadgar antagna 2011*