Handlingar

Årsmöte 2023RFSL

Handlingarna för årsmötet ska vara medlemmarna till handa senast två veckor innan mötet. Alltså senast 11 mars.

Verksamhetsberättelse 2022 (Annual report 2022)

Verksamhetsplan 2023 (Operational plan for 2023)

Budget 2023 (Budget 2023)

Årsbokslut 2022 (Financial statement 2022)

Revisorernas berättelse 2022 (Auditors’ report of 2022)

Valberedningens förslag 2023 (Nomination committee’s proposal for 2023)

Nomineringsprocessen 2023 (The nomination process of 2023)