Finska – Suomi

Valitettavasti yhdistyksessä osataan yleisesti vain ruotsia ja englantia. Yhdistys on saanut käännösapua tähän tekstiin. Ajatus kääntämisessä oli että annetaan perustietoja helpommin laajemmalle lukijakunnalle.

Tervetuloa RFSL Luulaja och norra Norrbottens läänin sivuille!

RFSL perustettiin 1950 ja yhdistys on näin ollen yksi maailman vanhimmista organisaatioista tällä saralla. RFSL:llä on alayhdistyksiä eri puolilla maata ja noin 6000 jäsentä (tieto vuodelta 2014). RFSL:n alkuperäinen nimi oli seksuaalisen tasavertaisuuden keskusliitto (orig. RiksFörbundet för Sexuellt Likaberättigande), mutta vuodesta 2014 lähtien on käytetty nimeä RFSL – homoseksuaalien, biseksuaalien transhenkilöiden ja pervohenkilöiden oikeuksien keskusliitto.

RFSL:n tavoitteena on saada homoseksuaaleille, biseksuaaleille, transhenkilöille ja muille, joilla on pervo määritelmä, samat oikeudet, mahdollisuudet ja velvollisuudet kuin muillakin.
Tavoitteen saavuttamista edistetään poliittisella vaikuttamisella, informoinnilla sosiaalisilla tapahtumilla sekä näitä tukevalla toiminnalla.

Tervetuloa mukaan toimintaan!!!