RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN

Organisationen och årsmöten

RFSL Luleå och norra Norrbottens län är en ideell förening som är en avdelning inom den rikstäckande organisationen RFSL.

Varje år hålls det ett ordinarie årsmöte i föreningen. På det mötet har alla som är medlemmar i föreningen rösträtt.

Årsmöte 2019

Årsmötet 2019 hölls den 5:e februari kl 18.30, på Storgatan 13, Luleå. Från 18.00 bjöd vi på fika i lokalen. Tack alla som deltog!   Handlingar…

Personal

RFSL Luleå och norra Norrbottens län har anställd personal som jobbar med utbildningar, informationsspridning och projekt som drivs i föreningen.

Trygghetsinsats

RFSL Luleå och norra Norrbottens län Luleå tilldelades år 2014 Luleå kommuns årliga stipendium för Årets trygghetsinsats.