Årsmöte 2021

Om ossRFSL

Nu är det snart dags för det ordinarie årsmötet för föreningen och din röst är viktig!

På grund av rådande omständigheter med corona så kommer årsmötet hållas digitalt, så du kan göra din röst hörd hemifrån eller var du än är med uppkoppling.

Årsmötet kommer hållas via zoom lördagen den 27:e mars kl 13.00.

Här är länken till mötet:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92764619908?pwd=TmFFajBOZnFQa0M0KzAwQXcrQ2xzZz09

Meeting ID: 927 6461 9908
Passcode: 197224

OM LÄNKEN KRÅNGLAR OCH DET STÅR “INVALID MEETING-ID”:

Klicka på “join meeting” uppe i menyraden och fyll sedan i meeting ID och passcode enligt ovan.

Slutna omröstningar kommer att hanteras via verktyget VoteIT. Om du vet med dig att du kommer att vilja använda din rösträtt så anmäl din mailadress här så registreras du till VoteIT: https://forms.gle/rVcY73BLXVPA4WYa8
Det går även bra att regissera mailadressen under sittande möte. Men genom föranmälan blir det lite smidigare.

Om du har funderingar om hur zoom fungerar eller behöver hjälp att delta så kontakta oss gärna innan på lulea@rfsl.se

Om du inte redan har gjort det så kan du enkelt förnya ditt medlemskap https://blimedlem.rfsl.se/s/ så har du rösträtt i alla frågor på årsmötet.

Handlingar för årsmötet:

Vid årsmötet ska följande frågor behandlas:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av årsmötespresidium:
  • Mötesordförande
  • Mötessekreterare
 5. Val av protokolljusterare
 6. Val av rösträknare
 7. Fastställande av dagordningen
 8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Propositioner:
  1. Antagande av stadgar (om förändringar skett på RFSL:s kongress),
  2. Fastställande av verksamhetsplan,
  3. Budget för verksamhetsåret
 13. Motioner
 14. Val av styrelse:
  • Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen, 
  • Ordförande,
  • Kassör,
  • Övriga ordinarie ledamöter**,
  • Ersättare
 15. Val av kongressombud
 16. Val av valberedning
 17. Val av revisorer
 18. Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
 19. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 20. Mötets avslutande.

**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses