Årsmöte 2020

Vi vill upplysa dig om föreningens årsmöte:

När?
Söndagen den 22:a mars

Var?
På Storgatan 13, Luleå

Tid och innehåll?
Kl 12.00 samlas vi för lunch och livemusik av Klara Pasma.
Kl 13.00 börjar vi mötet.

Har du ett förslag?
Motioner som du vill lämna inför årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 23/2. Skicka dem gärna med mail till lulea@rfsl.se

Om du kandiderar till styrelsen, så avsätt gärna tid för ett konstituerande styrelsemöte samt en kortare utbildning i direkt anslutning till årsmötet.

Välkommen!