Förtroendevalda

Om ossRFSLFoto: David Forsberg

RFSL Luleå och norra Norrbottens läns styrelse

Joakim Isaksson Markström

Ordförande

ordforande@lulea.rfsl.se

Lena Engman

Ledamot

Sofia Fjällström

Ledamot

Maja Alasalmi

Ledamot

Nellie Skogsberg

Ledamot

Tommy Kronqvist

Ersättare

Mobin Sabokbar

Ersättare

Valberedning

Valberedningen är personen/personerna som under året tar emot intresseanmälningar och tillfrågar personer om de vill vara med i styrelsen. Efter att ha intervjuat/pratat med personer om styrelseuppdraget, så lägger valberedningen fram ett förslag på ny styrelse till årsmötet.

Föreningens valberedning är

Oskar Nordström

Jill Fjällström

Vid frågor om uppdrag som förtroendevald eller för att anmäla ditt intresseanmälningar för förtroendeuppdrag kan du maila valberedningen@lulea.rfsl.se

Du kan också nominera/föreslå någon till ett uppdrag inför nästa år.

Revisor

Föreningen har revisorsbyrån Grant Thornton som revisor.

Förtroendevalda

Förtroendevalda, dvs styrelse, valberedning och revisorer, väljs av alla närvarande medlemmar på föreningens årsmöte.