Förtroendevalda

Om ossRFSL

RFSL Luleå och norra Norrbottens läns styrelse


Helena Carlsson

Ordförande

helena@lulea.rfsl.se

 

Jag tycker det är viktigt med ett öppet samhälle där alla får leva som de vill, där alla har samma rättigheter och lika ansvar. För att uppnå det anser jag att det är viktigt att nå ut med utbildning och information till alla i samhället. På så sätt kan förståelse och respekt mellan individer skapas.

Det är viktigt att alla människor blir bemöta på ett positivt och inkluderande sätt i sin vardag. Därför är det viktigt att människor har kunskap och verktyg att behandla alla de möter förutsättningslöst och med eftertanke.

Genom engagemang och glädje kan föreningens verksamhet drivas framåt.

 

Lena Engman

Ledamot

Jag vill jobba för att alla öppet ska kunna vara den de är och bemötas på samma sätt.

 

Sofia Furberg

Ledamot

Sofia är ledamot i föreningens styrelse.

 

Valberedning

Valberedningen är personen/personerna som under året tar emot intresseanmälningar och tillfrågar personer om de vill vara med i styrelsen. Efter att ha intervjuat/pratat med personer om styrelseuppdraget, så lägger valberedningen fram ett förslag på ny styrelse till årsmötet.

Föreningens valberedning är

Sarah Gullbjörk

Oskar Nordström

 

Vid frågor om uppdrag som förtroendevald eller för att anmäla ditt intresseanmälningar för förtroendeuppdrag kan du maila valberedningen@lulea.rfsl.se

Du kan också nominera/föreslå någon till ett uppdrag.

 

Revisor

Föreningen har revisorsbyrån Grant Thornton som revisor.

 

Förtroendevalda

Förtroendevalda, dvs styrelse, valberedning och revisorer, väljs av alla närvarande medlemmar på föreningens årsmöte.