Förtroendevalda

Om ossRFSL

RFSL Luleå och norra Norrbottens läns styrelse

Helena CarlssonHelena Carlsson

Ordförande

helena@lulea.rfsl.se

 

Jag tycker det är viktigt med ett öppet samhälle där alla får leva som de vill, där alla har samma rättigheter och lika ansvar. För att uppnå det anser jag att det är viktigt att nå ut med utbildning och information till alla i samhället. På så sätt kan förståelse och respekt mellan individer skapas.

Det är viktigt att alla människor blir bemöta på ett positivt och inkluderande sätt i sin vardag. Därför är det viktigt att människor har kunskap och verktyg att behandla alla de möter förutsättningslöst och med eftertanke.

Genom engagemang och glädje kan föreningens verksamhet drivas framåt.

 

Foto på SarahSarah Gullbjörk

Vice ordförande

Sarah är vice ordförande i föreningens styrelse.

 

 

Maria 

Kassör

Maria är kassör i föreningens styrelse.

 

Foto på Lena

Lena Engman

Ledamot

 

 

Jag vill jobba för att alla öppet ska kunna vara den de är och bemötas på samma sätt.

 

Hanna

Ledamot

Hanna är ledamot i föreningens styrelse.

 

Sofia

Ersättare

Sofia är ersättare i föreningens styrelse.

 

Valberedning

Valberedningen är personen/personerna som under året tar emot intresseanmälningar och tillfrågar personer om de vill vara med i styrelsen. Efter att ha intervjuat/pratat med personer om styrelseuppdraget, så lägger valberedningen fram ett förslag på ny styrelse till årsmötet.

Föreningen har för tillfället ingen valberedning. Intresseanmälningar för förtroendeuppdrag kan skickas till lulea@rfsl.se

Revisor

Föreningen har revisorsbyrån Grant Thornton som revisor.

 

Förtroendevalda

Förtroendevalda, dvs styrelse, revisorer och valberedning, väljs av alla närvarande medlemmar på föreningens årsmöte.