Förtroendevalda

Om ossRFSLFoto: David Forsberg

RFSL Luleå och norra Norrbottens läns styrelse

Styrelsen väljs varje år på föreningens årsmöte. Under årsmötet 2020 utsågs fem ordinarie ledamöter och två ersättare.

Valberedning

Valberedningen är personen/personerna som under året tar emot intresseanmälningar och tillfrågar personer om de vill vara med i styrelsen. Efter att ha intervjuat/pratat med personer om styrelseuppdraget, så lägger valberedningen fram ett förslag på ny styrelse till årsmötet.

Vid frågor om uppdrag som förtroendevald eller för att anmäla ditt intresseanmälningar för förtroendeuppdrag kan du maila valberedningen@lulea.rfsl.se

Du kan också nominera/föreslå någon till ett uppdrag inför nästa år.

Revisor

Föreningen har anlitat en revisorsbyrå.

Förtroendevalda

Förtroendevalda, dvs styrelse, valberedning och revisorer, väljs av alla närvarande medlemmar på föreningens årsmöte.
Styrelsen kan nås genom ordförande på ordforande@lulea.rfsl.se