Förtroendevalda

Om ossRFSL

Ett förtroendeuppdrag innebär att årsmötet gett sitt förtroende till en person och valt denne att utföra uppdraget. Förtroendeuppdrag finns inom styrelse, valberedning och revisor samt som kongressombud. Förtroendevalda väljs av alla närvarande medlemmar på föreningens årsmöte.

Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att leda föreningens arbete fram till nästa årsmöte. Det viktigaste är att verksamheten följer föreningens verksamhetsplan, budget och stadgar.

Styrelsen kan nås genom föreningens ordförande på: ordforande@lulea.rfsl.se

Valberedning

Valberedningen ansvarar för att vid nästa årsmöte lägga fram ett förslag på ny styrelse till årsmötet. Under året håller sig valberedarna uppdaterade på hur det går för styrelsen, tar emot intresseanmälningar och intervjuar alla som nominerats till en förtroendepost.

Du kan nominera/föreslå dig själv eller någon annan till ett uppdrag inför nästa år. Vid frågor om uppdraget som förtroendevald eller intresseanmälningar kan du maila valberedningen@lulea.rfsl.se.