Pressmeddelande med anledning av Luleå kommuns avslag till Luleå Pride 2019

RFSL

Sedan starten 2012 så har RFSL Luleå och norra Norrbottens län årligen arrangerat Luleå Pride.

År 2019 kommer Luleås hbtq-festival att äga rum för åttonde gången i ordningen. Vilket vi på RFSL Luleå och norra Norrbottens län är oerhört stolta och glada över. Luleå Pride har genom åren stabiliserat sig som en tydlig Pride-aktör i Sverige. Detta har vi lyckats med genom ett stort stöd från våra samarbetspartners, finansiärer och frivilliga krafter. Bland andra Luleå kommun som från början varit måna om att lyfta kommunen som en inkluderande och välkomnande kommun och har från 2012 beviljat ett extra anslag för att lyfta Luleå Pride som en självklar pridefestival i landet. 

RFSL Luleå och norra Norrbottens län får ett verksamhetsbidrag från Luleå Kommun för att bedriva vår pågående verksamhet. Utöver det bidraget så har Luleå kommun gett extra anslag (ca 200 tkr) till Luleå Pride varje år mellan 2012-2017. Detta har vi fått från Luleå Kommun för att leverera en bra festival. Som vi har använt som den största och främsta platsen för informationsspridning och kunskapshöjande insatser.

Enligt kommundirektören Mikael Lekfalk lutar det åt ett avslag i år, detta året tycks vår ansökan ha skapat förvirring på grund av att vi ”redan får ett verksamhetsbidrag” och Luleå kommun anser för första gången sedan 2012 att det bidraget ska täcka kommunens ingång i Luleå Pride.

Att vi nu får avslag på vår ansökan gör att vi behöver se över vad vi kommer att leverera i framtiden. 

RFSL Luleå och norra Norrbottens län drivs i mångt och mycket av ideella krafter. Och kan på så vis erbjuda en mängd olika aktiviteter, bland annat för ungdomar, vuxna, föräldrar och nyanlända. Verksamhetsbidraget från kommunen möjliggör att vi kan ha anställd personal och dessutom erbjuda samtalsstöd utan remiss, helt kostnadsfritt för hbtq-personer och anhöriga samt konsultativt stöd till yrkesverksamma, utbildningsverksamhet och större projekt. 

Vi önskar och vill att Luleå Pride ska kunna fortsätta vara samma fina mötesplats och kunskapshöjande arrangemang som det är och har varit. För att kunna driva det så behövs pengar. Vi hoppas att fler i styrande positioner i kommunen förstår vikten av att ha en bra, öppen och tillgänglig pridefestival för alla oavsett könstillhörighet, könsuttryck eller sexualitet.

För presskontakt: maila Lulea@rfls.se