MHFA – första hjälpen till psykisk hälsa

UtbildningRFSL

Mental Health First Aid, Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten. Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp.

Under utbildningen lär du dig bland annat:
Att känna igen dem vanligaste psykiska sjukdomarna.
När en person befinner sig i ett akut kristillstånd orsakad av psykisk ohälsa.
Handlingsplanen BLEUS (motsvarande ABCDE vid fysisk hälsa)

Pris:
Utbildningen kostar 15.000 kronor för upp till 15 deltagare. Därefter 1000 kronor per person.

Efter slutförd utbildning erhåller du en handbok (värd 400 kr) samt ett certifikat utfärdat av Karolinska Institutet.

Utbildningen kan ges i tre olika format:
MHFA Vuxen – 12 timmar
MHFA Ungdom – 14 timmar
MHFA Äldre – 12 timmar

Utbildningen kan ges uppdelad på 2 eller 4 tillfällen.

Vill du boka in en MHFA utbildning?

    RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politisk påverkan, informationsarbete samt sociala och stödjande verksamheter. Vår målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtqia+personer som för alla andra i samhället.