Hat – hotet mot hållbara samhällen

DAG: Torsdag 28 oktober
TID: 16.45-17.15
PLATS: Sagabiografen
KATEGORI: Kortfilm
ENTRÉ: Fri entré

I RFSL:s avdelningar runtom i Sverige finns det människor som under många år engagerat sig för mänskliga rättigheter och ett hållbart samhälle som inkluderar alla. Men organiserat hat från olika grupper ökar och frihet från våld är alltför ofta beroende av var du bor och vem du är.