Svenska kyrkan ABF (gerillasyslöjd)

DAG: Lördag 30 oktober
TID: 12.00-20.30
PLATS: Sagas café

Infobord: Svenska kyrkan ABF (gerillasyslöjd)