Extrainsatt årsmöte

VerksamhetRFSL

Hej kära medlem!  / Dear member! (for english scroll further down)

Förutom ett kort extrainsatt årsmöte så bjuder vi också på trailers inför Boden Queer Filmfestival, kaffe, te och fika! Välkommen!

Kallelse till extrainsatt årsmöte

På årsmötet beslutades att ett extrainsatt årsmöte ska hållas under hösten för val av valberedning. Den då valda kassören har avgått och styrelsen kallar därför alla medlemmar till extrainsatt årsmöte enligt nedan för val av både valberedning och kassör. Välkommen!

Plats: Storgatan 13, Luleå

Datum: 25 September

Fika serveras kl.17.45. Mötet öppnas kl.18.00.

Dagordning för det extrainsatta årsmötet 2017-09-25

 1.         Årsmötets öppnande
 2.         Fastställande av röstlängd
 3.         Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 4.         Val av årsmötespresidium
  •  a.  Mötesordförande
  •  b.  Mötessekreterare
  •  c.  Val av protokolljusterare
  •  d.  Val av rösträknare
 5.       Fastställande av dagordningen
 6.      Val av valberedning
 7.      Val av kassör
 8.      Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 9.      Mötets avslutande

Valberedning

Föreningen behöver en valberedning för att ta fram förslag på styrelse och revisorer till nästa års årsmöte. Valberedningen fyller en viktig funktion för att föreningen ska få en bra sammansättning av förtroendevalda. Genom en valberedning kan föreningen under hela året jobba bland annat för att få en styrelse med mångfald, olika perspektiv och kompetenser.

Kassör

Som kassör är ditt uppdrag att ha hand om ekonomiska uppgifter och att föreningens ekonomi hanteras på korrekt sätt. Föreningens styrelse är gemensamt ansvariga för föreningens ekonomi, men kassören har ett extra stort ansvar för detta och det dagliga arbetet med det. Kassören är ansvarig att kontinuerligt informera styrelsen om den ekonomiska situationen i föreningen.

I RFSL Luleå och norra Norrbottens län innebär kassörsrollen bland annat ett ansvar för framtagande av budgetar och uppföljning av dessa, bokföring, deklaration, att som firmatecknare hantera transaktioner, fakturering och möten med revisionsbyrå.

 

Kommande arrangemang

Vi vill också passa på att informera om att Boden Queer Filmfestival arrangeras 13-14 oktober på Folkets Hus Boden med en fest på Bodensia på lördagen. Fritt inträde till samtliga programpunkter inklusive filmerna!

Läs mer på bodenqueerfilmfestival.se eller i facebook-gruppen ‘Boden Queer Film festival’.

Välkommen!

Samtalsstöd

Visst vet du om att vi erbjuder samtalsstöd? Vi har drop-in en gång i veckan. Läs mer på https://lulea.rfsl.se/verksamhet/samtalsstod/