Gratis snabbtest för hiv!

VerksamhetRFSL

Under april 2021 kunde du komma och testa dig för hiv! RFSL erbjuder snabbtestning för hiv till män som har sex med män och transpersoner. Du är helt anonym och det kostar ingenting. Du får provsvar på plats. Vi som utför testet jobbar med hivprevention och sexuell hälsa på RFSL:s förbundskansli i Stockholm. Vi har öppet både för tidsbokning och drop-in.

Håll utkik efter kommande testningar!

Tidsbokning: rfsltestning.bokadirekt.se

Drop-in tider:
Onsdag 14/4 kl. 19-21

Torsdag 15/4 kl. 19-21

Fredag 16/4 kl. 19-21

Lördag 17/4 kl. 9-12

Plats:
Storgatan 13, Luleå

 

Kontakt:
Jonas Jonsson

jonas.jonsson@rfsl.se 
076-039 84 22

 

Varför?

Regelbunden testning är viktigt. Vi rekommenderar att du testar dig minst en gång per år. Om det skulle visa sig att du har hiv kan du påbörja behandling. Behandlingen gör både att du själv mår bra och att du undviker att överföra hiv till andra.

Hur går det till?

Provet tas genom ett litet stick i fingret, några droppar blod samlas på en teststicka och efter ca. 15 minuter läses provsvaret av. Vi använder samma tester som inom sjukvården. Testet kan inte visa om du fått hiv alldeles nyligen, det tar cirka åtta veckor från senaste risktillfälle innan du kan få ett helt säkert svar.

Om du testar positivt, dvs. om testet visar att du har hiv, kan vi hjälpa dig att snabbt få tid hos en vårdmottagning för att göra ett uppföljande, bekräftande test. Detta görs alltid när någon testar positivt med snabbtest. Vi kommer inte tvinga dig att uppsöka vård.

Öppettider

Vi erbjuder testning i RFSL Luleås lokaler i centrala Luleå mellan onsdag 14 och lördag 17 april.

Vi har öppet för tidsbokning alla dagar. Under dessa tider har vi inte öppet för drop-in så du kommer då att vara enda besökare i lokalerna. För att boka klicka här: rfsltestning.bokadirekt.se

Vi har också öppet för drop-in följande tider:

Onsdag 14/4 kl. 19-21

Torsdag 15/4 kl. 19-21

Fredag 16/4 kl. 19-21

Lördag 17/4 kl. 9-12

Rutiner med tanke på pandemin

Vi ber dig som besökare att:

  • stanna hemma om du är sjuk
  • tvätta händerna noga när du kommer
  • hålla avstånd till andra
  • sprita händerna när du lämnar lokalerna

Personalen bär munskydd. Munskydd kommer även finnas tillgängligt för besökare som önskar använda det.

Välkommen!

Till hemsida (engelska):

Why?

Regular testing is important. We recommend that you get tested at least once a year. If it turns out you’re living with HIV, you can start treatment. The treatment benefits your health and you avoid passing on HIV to others.

How is it done?

The test is taken in the finger and a few drops of blood are applied to a testing strip. You get the results after 15 minutes. We use the same testing equipment as healthcare. The test cannot show if you’ve contracted HIV recently, it takes about eight weeks from the last exposure before you get a definite result.

If you test positive, i.e. if the test shows that you’re living with HIV, we can help you get an appointment at a clinic quickly for a follow-up, confirmatory test. This is a procedure when someone tests positive in a rapid test. We won’t make you seek care.

Opening hours

We offer testing in RFSL Luleå’s premises in central Luleå between Wednesday 14 and Saturday 17 of April.

You can make an appointment on all days. During appointments we have no walk-in clients, so you will be the only visitor at the premises. To book, click here: rfsltestning.bokadirekt.se

We are also open for drop-in during the following times:

Wednesday 14/4 at 19-21

Thursday 15/4 at 19-21

Friday 16/4 at 19-21

Saturday 17/4 at 9-12

Pandemic routines

We ask our visitors to:

  • stay at home if you are sick
  • wash your hands carefully when you arrive
  • keep your distance to others
  • use alcohol-based hand sanitizers when you leave the premises

The staff wears face masks. There are face masks available for visitors.