Regnbågsdagen 29 November 2018

VerksamhetRFSL

Min hälsa! Samhällets insatser för HBTQI-personers kunskap om sin egen hälsa

Torsdag 29:e November 2018

Välkommen till en kunskapsdag för dig som är yrkesverksam, men även för dig som är intresserad!

Du kan anmäla dig här direkt!

Eller läs mer om dagen på hemsidan: http://regnbagsdagen.se

Välkommen!