Engagera dig!

Du och RFSLRFSL

Vi behöver fler eldsjälar! Anmäl dig på länken nedan!

RFSL Luleå och norra Norrbottens län är en ideell förening och det arbete som förtroendevalda, volontärer och aktivister utför är enormt värdefullt för att föreningen ska kunna vad den är. Det kan handla om allt ifrån att koka kaffe på en medlemsträff till att få förtroendet att sitta med i styrelsen.

Förtroendevalda väljs av föreningens årsmöte i början av varje år. Förtroendeposterna är ordförande, kassör, ledamöter och ersättare till styrelse, samt valberedning och revisorer.

Flest volontärer hjälper till under vårt största projekt, Luleå Pride, med alla möjliga uppgifter under festivalens helg. Du kan läsa mer om Luleå Pride på luleapride.se.

Föreningen anordnar även massa andra medlemsaktiviteter och verksamhet där vi gärna får mer förstärkning av dig som volontär eller aktivist! Kanske vill du vara värd på en ny typ av träffar? Kanske vill du hjälpa till med praktiska saker inför en träff? Kanske vill du hjälpa föreningen att bli ännu bättre på någonting?

Just nu söker vi särskilt:

  • Eldiga aktivister som arbetar självständigt i projekt med stöd av föreningen. Det kan handla om att arrangera demonstrationer, vara kontaktpersoner för andra organisationer i nätverk genom att arrangera olika aktiviteter och mötesplatser i sitt närområde – löpande eller i samband med ett av våra arrangemang.