Avdelningen

Om ossRFSL

Här på vår hemsida finner du information om vad RFSL Luleå och norra Norrbottens län gör i länet, vad som tidigare har gjorts och om aktuella aktiviteter.

Community

RFSL Luleå och norra Norrbottens län utgörs av alla sina medlemmar. Som medlem kan du vara med och påverka vad avdelningen ska jobba med; kom med idéer, håll i egna projekt, hjälp andra med deras idéer, framför allt kom och delta på våra medlemsmöten och aktiviteter!

Styrdokument

Vår verksamhet styrs av föreningens stadgar, utöver det ska styrelsen och andra engagerade inom föreningen bland annat förhålla sig till den verksamhetsplan och budget som finns för det aktuella verksamhetsåret.

Påverka

Varje år hålls ett ordinarie årsmöte som är föreningens högst beslutande organ. På årsmötet har alla som är medlemmar i RFSL Luleå och norra Norrbottens län rösträtt, och beslut tas både gällande det föregående året och det kommande verksamhetsåret. Till exempel så väljs förtroendevalda, såsom styrelse, valberedning och revisor under årsmötet. Tillsammans kan vi göra mer.

Vill du vara med och påverka?