Om Boden Pride

Boden Pride 2023RFSL

RFSL Luleå och norra Norrbottens län arrangerar årligen olika evenemang.

Boden Queer Filmfestival

Boden Queer Filmfestival

2015 hölls den första queera filmfestivalen i Norrbotten i centrala Boden!

BQF 2016 hölls 14-16 oktober

BQF 2017 hölls 13-15 oktober

BQF 2018 hölls den 24 november

BQF 2019 hölls 23 november

BQF 2020 hölls 21-22 februari

BQF 2021 hölls 28-31 oktober, i samband med Pride Boden

Boden Pride 2022 hölls 3-4 juni