HBTQ-utbildning

UtbildningRFSL

Vet du vad begreppet hbt står för? Hur skulle du beskriva queer?
Hur många på din arbetsplats är öppna med sin kärlek till sin samkönade partner? Känner du någon transperson? Gör du skillnad på barnen i din förskolegrupp? Om och om inte är det kanske läge för kunskapsutbildning. Och vi, RFSL Luleå och norra Norrbottens län, finns här för dig/er.

 

Aktuell forskning visar att risken för ohälsa ökar väsentligt i miljöer där fördomar och trakasserier förekommer. Samtidigt visar den att regioner och företag som aktivt arbetar med mångfaldsarbete får en positiv ekonomisk tillväxt och utveckling. Att arbeta aktivt för ett inkluderande samhälle bidrar alltså både till friska och engagerade människor såväl som till ökad tillväxt.

 

RFSL Luleå och norra Norrbottens län erbjuder Luleå och andra kommuner i norra Norrbottens län utbildningsmöjligheter inom hbtq-frågor. Vårt mål är att denna region ska vara en attraktiv och öppen plats där alla, oavsett sexuell läggning och kön inkluderas. Vi vill att denna region ska verka som kompetenscentrum för hela länet och vara en drivkraft kring dessa frågor.

Föreningen har varit verksam i Luleå och norra Norrbotten sedan hösten 2011 och att arbetet gjort stor skillnad har bland annat tydligt synts i kommunundersökningen som kom 2014. Där placerade sig Luleå kommun på en åttondeplats av Sveriges 290 kommuner. Kommunen hade då genom sin satsning på hbtq-frågor klättrat från rankningsplatsen 142 med ett betyg under godkänt år 2006 till att vara en av de bästa kommunerna i landet på hbtq-arbete. Möjligheterna att ta till vara regionens utvecklingspotential, dess tillväxtfrämjande förutsättningar ökar med förbättrad öppenhet. Man kan tala om inkluderande och öppenhet, men för att verkligheten ska motsvara orden krävs kraftfulla insatser när det gäller länets öppenhet gentemot hbtq-personer.

Vi vet att insatserna gör skillnad!

 

 

Vi inom RFSL Luleå och norra Norrbottens län kan bidra med den kunskap som behövs.

Vi erbjuder er möjligheterna att tillsammans med oss visa på att Norrbotten kan vara en attraktiv och öppen plats där alla, oavsett sexuell läggning och kön inkluderas. Vi erbjuder målgruppsanpassade utbildningar inom hbt till vuxna och ungdomar, till offentlig men även privat sektor. Vi erbjuder kortare och längre utbildningar, föreläsningar och temadagar.

 

Exempel på våra utbildningspaket:

Normkritisk pedagogik

Denna utbildning riktar sig främst till personer som på olika sätt arbetar pedagogiskt och/eller studerar pedagogik. Modulen innehåller, förutom en grundläggande genomgång av vad som karaktäriserar ett normkritiskt arbetssätt, konkreta tips och metoder för en normkritisk undervisning. Stor vikt läggs vid att deltagarna, utifrån sina förkunskaper, får möjlighet att prova olika normkritiska pedagogiska metoder samt utrymme att samtala om dessa.

Att skapa ett likvärdigt bemötande

Denna utbildning riktar sig till personer som på olika sätt möter människor i sitt arbete, exempelvis personer som är yrkesverksamma inom vård och omsorg. Fokus läggs på att synliggöra heteronormativa antaganden i olika typer av bemötandesituationer samt att tillsammans hitta strategier för att förändra dessa antaganden. Målet är att deltagarna efter utbildningen ska erbjuda ett inkluderande bemötande till sina patienter/ kunder/ klienter/ brukare.

Kön – och sexualitetsnormer och dess konsekvenser

Denna utbildning innehåller en grundläggande genomgång av hur normer i allmänhet fungerar samt en fördjupning gällande kön- och sexualitetsnormer och dess konsekvenser. Stor vikt läggs vid att skapa möjligheter för deltagarna att göra en reflektion gällande sin egen och andras position i det rådande kön- och sexualitetsnormsystemet samt vad dessa positioner innebär för konkreta fördelar och/eller nackdelar.

Olika typer av familjebildning

Familjer kan se ut på oändligt många olika sätt. Trots detta är normen för vad som anses vara en “riktig familj” fortfarande stark. Denna utbildning erbjuder en genomgång av hur olika familjekonstellationer kan se ut samt belyser hur juridiken ser på barnskaffande och föräldraskap i Sverige i dag. Denna modul riktar sig särskilt till personer som möter olika typer av familjer i sitt arbete, exempelvis förskolelärare och vårdpersonal. Vad är egentligen en regnbågsfamilj, hur många vårdnadshavare kan ett barn ha och hur går en donation av könsceller (ägg och spermier) till, är exempel på frågeställningar som tas upp under denna föreläsning.

 

Vill du boka en utbildning?

Vill du veta mer, få veta priser eller kanske boka en utbildning direkt?

Hör i så fall av dig till oss: lulea@rfsl.se

 

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politisk påverkan, informationsarbete samt sociala och stödjande verksamheter.