HBTQI+

UtbildningRFSL

Vi erbjuder målgruppsanpassade utbildningar inom hbtqia+ till vuxna och ungdomar, till offentlig men även privat sektor. Vi erbjuder kortare och längre utbildningar, föreläsningar och temadagar.

Vi inom RFSL Luleå och norra Norrbottens län kan bidra med den kunskap som behövs

 Vi erbjuder er möjligheterna att tillsammans med oss visa på att Norrbotten kan vara en attraktiv och öppen plats där alla, oavsett sexuell läggning och könsidentitet inkluderas.

Vi skräddarsyr utbildningar efter era önskemål och behov.

Exempel på vad vi kan utbilda inom:

Normkritisk pedagogik

Denna utbildning riktar sig främst till personer som på olika sätt arbetar pedagogiskt och/eller studerar pedagogik. Passet innehåller, förutom en grundläggande genomgång av vad som karaktäriserar ett normkritiskt arbetssätt, konkreta tips och metoder för en normkritisk undervisning. Stor vikt läggs vid att deltagarna, utifrån sina förkunskaper, får möjlighet att prova olika normkritiska pedagogiska metoder samt utrymme att samtala om dessa.

Att skapa ett likvärdigt bemötande

Denna utbildning riktar sig till personer som på olika sätt möter människor i sitt arbete, exempelvis personer som är yrkesverksamma inom vård och omsorg. Fokus läggs på att synliggöra heteronormativa antaganden i olika typer av bemötandesituationer samt att tillsammans hitta strategier för att förändra dessa antaganden. Målet är att deltagarna efter utbildningen ska erbjuda ett inkluderande bemötande till sina patienter/ kunder/ klienter/ brukare.

Köns- och sexualitetsnormer och dess konsekvenser

Denna utbildning innehåller en grundläggande genomgång av hur normer i allmänhet fungerar samt en fördjupning gällande köns- och sexualitetsnormer och dess konsekvenser. Stor vikt läggs vid att skapa möjligheter för deltagarna att göra en reflektion gällande sin egen och andras position i det rådande kön- och sexualitetsnormsystemet samt vad dessa positioner innebär för konkreta fördelar och/eller nackdelar.

Transinkluderande jämställdhetsarbete

Denna utbildning utgår ifrån ett metodmaterial framtaget av RFSL nationellt som heter Oavsett kön.
Vi tar avstamp ur materialet och tar till oss kunskapen genom övningar och samtal.

HBTQI+ och intersektionalitet

Många människor lever med flera olika identiteter samtidigt. Denna utbildning lyfter hur olika aspekter påverkar individen i vardagen.

Grundläggande HBTQI+kunskap

Uttrycket HBTQI+ är föränderligt, det har benämnts på flertalet olika sätt. hbt, hbtq, hbtq+,hbtqia+ osv. Därför erbjuder vi denna utbildning för att reda ut begreppen och vad som betyder vad.

Aktuella HBTQI+frågor

RFSL följer ständigt samhällsdebatten och bedriver påverkansarbete dagligen. Denna utbildning lyfter vad som är aktuellt just nu, hur samtalet går kring dem aktuella teman som är på tapeten samt vilket arbete som bedrivs för att på förbättra hbtqi+personers situation.

Pris:
Lämnas på förfrågan.

Vill du boka en utbildning?

Vill du veta mer, få veta priser eller kanske boka en utbildning direkt?

    RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politisk påverkan, informationsarbete samt sociala och stödjande verksamheter. Vår målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtqia+personer som för alla andra i samhället.