Regnbågsfamiljer

Se vårens träffar här!

Regnbågsfamiljer är familjer där någon av de vuxna är hbtqi+personer.

Plats: RFSL på Storgatan 13, Luleå

Hjärtligt välkomna att delta med hela familjen! Dessa träffar är till för att hela familjen ska få utbyte med andra familjer där någon av de vuxna är hbtqia+person, för att de vuxna ska få erfarenhetsutbyte, stöd och möjlighet att diskutera med varandra och barnen ska kunna umgås med andra barn och samtidigt få se andra regnbågsfamiljer.

Träffarna hålls på Storgatan 13, Luleå (Föreningarnas Hus).

Nästa träff meddelas via våra sociala medier antingen på facebook eller instagram.

Planerade träffar våren 2023:

Kontakta oss på lulea@rfsl.se vid frågor.

Träffarna är till för hela familjen, såväl barn som vuxen.

Välkommen!