Regnbågsdagen

EventRFSL

Regnbågsdagen är en kunskapsdag som innefattar olika föreläsningar, paneldebatter och andra inslag så som filmvisning och uppträdanden.

Regnbågsdagen är öppen för alla men riktar sig främst till politiker och näringsliv. Meningen är att öka kunskapen om hbtq-frågor i länet samt bidra till ökad motivation att arbeta vidare med dessa frågor.

Regnbågsdagen anordnades första gången 2011 i Luleå och har sedan turnerat med olika teman:

2011: Ett Norrbotten för alla
28 oktober på Kulturens Hus, Luleå

2012: Bättre hälsa för alla
16 november i Överkalix

2013: Ett bättre bemötande genom hela livet
29 november på Kulturens Hus, Luleå

2014: Identitet
14 november på Björknäsgymnasiet, Boden

2015: Omvärld – hbtq, antirasism och asyl
11 december på Ebeneser, Luleå

2016: FÅ PLATS! Bemötande för alla
15 december på Björknäsgymnasiet, Boden

2017: Bana för att växa – hbtq-perspektiv i arbetet med barn och unga
24 november på Regionhuset i Luleå och Gällivare sjukhus (fjärrsändning)

2018: Min hälsa! – Samhällets insatser för hbtq-personers kunskap om sin egen hälsa
29 november på Regionhuset i Luleå och fjärrsändning

2019: Exkluderar du? – hbtqi+ och ickediskriminering på arbetsplatsen
Oktober på Ebeneser, Luleå

2020: Transinkluderande jämställdhetsarbete
18 september, digitalt

2022: Pandemins effekter för hbtqi+personer
17 maj på Ebeneser i Luleå och digitalt