Bli medlem

RFSL Förbundet respektive RFSL Ungdom sköter hanteringen av medlemskap.

Om du i år är/blir 25 år, eller är yngre, så kan du bli medlem via RFSL Ungdoms hemsida. Medlemskapet är då gratis. Kryssa i ”Jag vill även bli medlem i RFSL.” för att även bli medlem hos RFSL Luleå och norra Norrbottens län.

Om du i år är/blir 26 år, eller är äldre, så kan du bli medlem via Förbundets hemsida. Medlemsavgiften är 100kr.

Du kan också bli medlem i samband med någon av våra medlemsaktiviteter eller om du kommer förbi vårt kontor och vi är där. Prata med någon av de förtroendevalda eller anställda som är på plats!

Några anledningar till att bli medlem

 • Som medlem tar du ställning för hbtq-personers rättigheter
 • Du är med och gör RFSL:s arbete möjligt lokalt, nationellt och internationellt
 • Varje medlem betyder en starkare röst och muskler för RFSL att göra skillnad
 • Som medlem blir du uppdaterad om hbtq-frågor
 • RFSL möter ett starkt motstånd från homofoba, transfoba och bifoba krafter i Sverige och världen. Vi behöver fler vänner som tar ställning!
 • Som medlem får du tillgång till mötesplatser och events lokalt och nationellt
 • Du kan vara med och påverka RFSL

Som medlem möjliggör du arbetet som RFSL bedriver:

 • Skolinformationer & Utbildningsinsatser, tex Regnbågsdagen, och HIV-projekt
 • Event, tex Luleå Pride, och Boden Queer Filmfestival
 • Sammankomster – både medlemsträffar och öppna träffar, tex Newcomers
 • Stödverksamhet
 • Politiskt påverkans arbete

Vilka aktiviteter som finns lokalt kan du läsa mer om under ”Verksamhet” och ”Kalendarium”.

RFSL jobbar även nationellt och internationellt:

Som medlem i RFSL och RFSL Ungdom hanteras dina personuppgifter i RFSLs medlemsregister i enlighet med PUL samt GDPR. Uppgifter från medlemsregistret används endast inom ramen för RFSLs verksamhet på lokal och nationell nivå, till RFSL Insamlingsstiftelsen samt via av RFSL anlitade aktörer för distribution av information. Exempelvis till: medlemsbrev, årsmöteskallelser, medlemstidningar, sändlistor för e-post och SMS. RFSL lämnar inte inte vidare uppgifter från medlemsregistret till tredje part. Läs mer om hur vi hanterar din personliga information här.