Newcomers

Newcomers är en social plattform och ett nätverk för hbtq-flyktingar och hbtq-migranter inom RFSL Luleå och norra Norrbotten som kommer hålla träffar regelbundet och hitta på aktiviteter utifrån deltagarnas önskemål.

Newcomers Boden har regelbundna träffar; för tid och plats kontakta oss på newcomers@lulea.rfsl.se

Vill du ha roligt, genomföra och arrangera olika aktiviteter, träffa andra i nätverket, få kris och stödsamtal eller bara umgås? I så fall, är du välkommen på våra träffar!

Vi bjuder alltid på fika!

Vårt nätverk arbetar starkt för medlemmarnas integritet. En av ledarna kommer träffa dig snabbt innan din första träff för att informera om uppförandekod. Det som delas i grupper är konfidentiellt.

13118861_120533361685951_806955324429762727_n

Är du intresserad?

Ta kontakt med oss.