Newcomers

Newcomers är en social plattform och ett nätverk för hbtqia+flyktingar och hbtqia+migranter inom RFSL Luleå och norra Norrbottens län som håller träffar regelbundet och hittar på aktiviteter utifrån deltagarnas önskemål.

Newcomers har regelbundna träffar; för tid och plats kontakta oss på newcomers@lulea.rfsl.se

Vill du ha roligt, genomföra och arrangera olika aktiviteter, träffa andra i nätverket, få kris och stödsamtal eller bara umgås? I så fall, är du välkommen på våra träffar!

Vi bjuder alltid på fika!

Vårt nätverk arbetar starkt för medlemmarnas integritet. En av ledarna kommer träffa dig snabbt innan din första träff för att informera om uppförandekod. Det som delas i grupper är konfidentiellt.

Är du intresserad?

Ta kontakt med oss.