RFSL Newcomers

Boden Pride 2023RFSL

Träff
Dag
: 2 juni
Tid: kontakta oss
Plats: kontakta oss

Träff för nyanlända hbtqi-personer.

RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtqi-personer i Sverige. Newcomers Luleå finansieras av Länsstyrelsen Norrbotten och verkar i Region Norrbottens alla kommuner där vi erbjuder aktiviteter, upplysning och rådgivning på en trygg plats där våra medlemmar får träffas och göra sig hörda.

Du som är nyanländ hbtqi-person och intresserad av att träffa gruppen eller vill veta mer kan maila newcomers@lulea.rfsl.se så återkommer vi med tid och plats.