Pressmeddelande

Publicerad för 5 år, 3 mån och 6 dagar sedan

Med anledning av rapporteringen om en homosexuell man som nekades testa sig för sti-sjukdomar så kommer här ett uttalande om det inträffade följt av ett kortare pressmeddelande.

Utalande om rapporteringen kring nekad STI-testning.

Måndagen den 11 Mars 2019 rapporterade P4 Norrbotten om ”Daniel” som har blivit nekad att få göra ett STI-test på en vårdcentral i Luleå. Med anledning av detta vill vi på RFSL Luleå och norra Norrbottens län göra en offentlig skrivelse och kommentar till det inträffade.

Bakgrund

Daniel har ringt en vårdcentral i Luleå för att testa sig mot samtliga könssjukdomar. Det har gått 50 dagar sedan senaste testtillfället och Daniel uppger att han haft flertalet sexpartners sedan dess. Daniel blir nekad en tidsbokning och blir istället hänvisad till klamydia.se där man kan beställa ett hemprov och testas för klamydia (och i vissa landsting gonnorré). 

Alla har en en hivstatus

Sexperterna, RFSL Stockholms initiativ till att sprida information och kunskap om sexuellt överförbara sjukdomar och säkert sex, uppmanar till testning vid minsta oro. Långt ifrån alla känner till sin egna hivstatus, men alla bör känna till den. Med andra ord, uppmanas en person att testa sig även om en haft enstaka tillfälliga sexuella kontakter där en infektion kan ha överförts. att skydda sig är inte alltid ett 100% skydd. Tänk om kondomen sprack? Tänk om sexpartnern drog av sig kondomen när en inte såg?

1177 skriver att resultatet från ett hivtest är säkert först 6 veckor efter tillfället en riskerar att ha fått det.

Med tanke på att det har gått 50 dagar sedan det senaste testtillfället så spelar antalet sexpartners inte någon större roll. Daniel gjorde rätt att testa sig efter 50 dagar (7 veckor). Vilket han ska kunna göra, utan att bli ifrågasatt även om det hade rört sig om en enstaka sexuell kontakt.

Riskgrupp

Enligt geblod.nu så måste en MSM-person (män som har sex med män) vänta upp till 12 månader sedan man haft en sexuell partner innan man får ge blod. För övriga personer räcker det med 3 månader. Detta på grund av att MSM-personer anses vara i en riskgrupp för blodsmitta (bla hiv) 

Daniel ska ha blivit hänvisad till klamydia.se för att beställa ett hemtest. Läser man på klamydia.se står följande:

”Ditt prov testas enbart för klamydia (och i vissa landsting gonorré) i underlivet. Det testas inte för andra könssjukdomar, eller klamydia (och gonorré) som sitter enbart i hals, svalg, ändtarm eller öga.”

Alltså kan man inte ta reda på sin hiv-status genom ett hemtest från klamydia.se.

Sammanfattning

MSM-personer anses alltså vara en riskgrupp för blodsmitta (bla. hiv) enligt geblod.nu med tanke på den mycket längre vänteperioden för gruppen. Sexperterna och smittskyddslagen uppmanar samtliga att känna till sin egen hiv-status. 1177 menar på att det kan dröja upp till 6 veckor (42 dagar) innan hivviruset ens visas i blodet. Att som MSM-person då bli nekad ett test, eller ens ifrågasatt gör det mycket svårare för en MSM-person att känna tillit till vården, samt svårare att veta hur man ska ta reda på sin hivstatus. Vi på RFSL Luleå och norra Norrbottens län anser att vårdcentralen i Luleå har gjort ett stort misstag och bör genast se över sina rutiner om hur man bemöter en MSM-person som vill ta sitt ansvar och testa sig för hiv och andra STI-sjukdomar. Vi kan även rekommendera denna vårdcentral samt andra vårdinstanser att genom RFSL hbtq-certifiera sig för att säkerställa god vård och bra bemötande för alla människor som kan tänkas komma i kontakt med dem.

RFSL Luleå och norra Norrbottens län, Luleå 13 Mars 2019

Källor: www.geblod.nu

www.1177.se

sexperterna.org 

Radioinslag från P4 Norrbotten

 

____________________

Pressmeddelandet:

Med tanke på att MSM-personer (män som har sex med män) har särskilda regler när det kommer till att exempelvis ge blod så signalerar det att MSM-personer ännu är klassificerade som en riskgrupp när det kommer till blodsmitta (t.ex. hiv). Vi vet idag att risken att överföra behandlad hiv är nästintill obefintlig, därför är det extra viktigt att upptäcka överförd hiv i tid. Vi anser att en vårdcentral som nekar en MSM-person sin rätt att testa sig mot hiv begår ett stort misstag och vi uppmanar denna vårdcentral att omedelbart se över sina rutiner kring hur man behandlar och bemöter MSM-personer. Vi vill även uppmana denna, och andra vårdenheter att genom RFSL hbtq-certifiera sig för att få stöd och hjälp i hur man bemöter och behandlar hbtq-personer på bäst sätt så att även den gruppen människor kan ha en tillit till vården närmast dem.

RFSL Luleå och norra Norrbottens län