HBTQ-certifiering

Sedan 2008 erbjuder RFSL hbtq-certifiering, som innebär ett synliggörande av att en organisation arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av patienter/klienter/brukare utifrån ett hbt-perspektiv.

För att förtroende ska skapas behövs inte bara kompetens. Det måste också synliggöras att kompetensen finns. Genom RFSL:s hbtq-certifiering kan en organisation inte bara tillägna sig kunskap och verktyg för det kontinuerliga arbetet – certifieringen är också ett kvitto på att systematiskt arbete genomförts. På så sätt är certifieringen också ett hjälpmedel i synliggörandet.

RFSL har en lång erfarenhet av att genomföra utbildningsinsatser inom alla områden i samhället. Genom att anlägga ett processperspektiv på arbetet blir det nu möjligt att ytterligare fördjupa hbtq-kompetensen hos våra uppdragsgivare. Det blir också möjligt för våra uppdragsgivare att använda sin kunskap i sitt externa arbete mot patienter/klienter/brukare på ett tydligare sätt.

För mer information samt pris besök www.rfslutbildning.se