Organisationen

Om ossRFSL

RFSL Luleå och norra Norrbottens län är en ideell förening som är en avdelning inom den rikstäckande organisationen RFSL. RFSL har ett förbund och 37 avdelningar, och ett tätt samarbete finns även med RFSL Ungdom som har ett förbund och 6 distrikt. Det styrdokument som mest styr hur RFSL Luleå och norra Norrbottens län ska fungera är föreningens stadgar, utöver det ska styrelsen och andra engagerade inom föreningen bland annat förhålla sig till verksamhetsplanen och budgeten som finns för det aktuella året.

Varje år hålls det ett ordinarie årsmöte i föreningen. På det mötet har alla som är medlemmar i föreningen rösträtt, och beslut tas både gällande det föregående året och det kommande året. Till exempel så väljs förtroendevalda, såsom styrelse, valberedning och revisor under årsmötet.