ingångar till Storgatan13

De båda ingångarna till föreningslokalerna på Storgatan 13

Lokalen på Storgatan 13 har två ingångar från Storgatan.