Ordinarie årsmöte 2017 – Annual meeting 2017

Hej kära medlem!

Nu har det ordinarie årsmötet varit för i år och en ny styrelse har valts. Mer information kommer inom kort!

 

 

 

Handlingar inför årsmötet (pdf-format)

Verksamhetsberättelse 2016 RFSL Luleå och norra Norrbottens län

Bokslut 2016

Verksamhetsplan 2017 RFSL Luleå och norra Norrbottens län

Budget 2017 RFSL Luleå och norra Norrbottens län

 

Medlemskap

Ditt medlemskap gör skillnad! Om du inte har förnyat ditt medlemskap för 2017 ännu så kan du göra det på hemsidan http://www.rfsl.se/engageradig/, på någon av våra medlemsaktiviteter eller genom att swisha oss medlemsavgiften till 123 676 99 13. Om du swishar till oss så ange ditt personnummer och namn som meddelande.

Tack för att du är medlem!

 

Skärmavbild 2017-02-06 kl. 09.41.18

Hello dear member!

 

The annual meeting

Once again it is the beginning of a new year, and the board hereby invites you to the annual meeting!

When? On Tuesday, March 21st, 2017 at 6 pm

Where? Storgatan 13, Luleå.

Among other things during the annual meeting we will, cover what happened 2016, establish what the annual meeting want to happen in 2017, a new board and nominating committee is elected. The complete agenda is attached at the end.

If you are interested to get involved in the board, or the nomination committee then you are welcome to register your interest at the annual meeting. You can ask questions regarding the annual meeting to the board at lulea@rfsl.se or the chairperson on helena@lulea.rfsl.se

Documents for the meeting will be posted on the website rfsl.se/lulea no later than March 7. If you have thoughts or opinions about the operation in 2017, you can submit a motion to the board at lulea@rfsl.se before February 21.

 

Membership

Your membership makes a difference! If you haven’t renewed your membership for 2017 yet, you can do that at our website, at some of our activities or by sending the membership fee by swish to 123 676 99 13. If you use swish: write your personal identification number and your name as massage. Thank you for beeing a member!

 

 

Dagordning för RFSL Luleå och norra Norrbottens läns årsmöte 2017-03-21.

 

 1. Årsmötets öppnande (Opening of the meeting)
 2. Fastställande av röstlängd (Establishing of the voting list)
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst (Question if the meeting has been announced according to the statutory)
 4. Val av årsmötespresidium (Election of the presidium of the meeting)
  1. Mötesordförande (Chairperson of the meeting)
  2. Mötessekreterare (Secretary of the meeting)
  3. Val av protokolljusterare (Minutes adjusters)
  4. Val av rösträknare (Vote counter)
 5. Fastställande av dagordningen (Establishing of the agenda)
 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse (Board annual & Economic report)
 7. Revisorernas berättelse (Auditor report)
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning (Establishing of the result and balance sheet)
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (Question of freedom from liability for the board)
 10. Propositioner (Bills)
 11. Motioner (Motions)
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret (Establishing of the term of office and the number of members of the board)
 13. Val (Elections):

  1. Styrelse
 (Board)
   1. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen (Establishing of the term of office and the number of members of the board)
   2. Ordförande (Chairperson)
   3. Kassör (Treasurer)
   4. Övriga ordinarie ledamöter** (Other regular board members)
   5. Ersättare (Deputy board members)
  2. Kongressombud (Congress delegates)
  3. Valberedning (Election committee)
  4. Revisorer (Auditor)
  5. Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda (Any working groups and other elected officials)
 14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) (Other questions (no decisions) )
 15. Mötets avslutande. (Ending of the meeting)

**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses (at the election of the other regular board members also other board members with title can be appointed, for example Vice President or Secretary)